วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ

                  ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ร่วมอบรมกับเรา

         สินค้าที่ร่วมกับเราจะนำมาอบรมประจำทุกเดือน  ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ สถาบันรวบรวมความรู้เกี่ยวกับอาหารเปิดโอกาศสำหรับทุกคนเข้ามา     เรียนรู้ฝึกการทำอาหารเป็นประจำทุกเดือน ทั้งมาอบรมที่สถานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติและแบบระบบออนไลน์ที่เปิดสอนประจำทุกเดือน