สุขอย่างยิ่ง

ผู้สูงอายุวัยเกษียณ 60+ ที่รักการท่องเที่ยว การทำอาหารและต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย และในปี 2572 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการคาดคะเนไว้ว่า จะมีปริมาณประชากรสูงวัยสูงอายุมากกว่า 60 ปีสูงถึง 20 % ของประชาการไทยทั้งประเทศ หรือราวๆ 12 ล้านคน ดังนั้นเราจึงอยากเป็นสื่อกลางที่จะทำให้ชาวสูงวัยรู้จักวิธีที่จะทำให้ตัวเอง แก่อย่างมีคุณภาพ ใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างสง่างาม พร้อมเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข

สุขอย่างยิ่ง l EP.17 (24/4/2024)

คลิป  สุขอย่างยิ่ง l June 2024

Yingsakfoodtv