ขนมไทย 1 ( Thai Desserts 1 )


ขนมไทย 1 ( Thai Desserts 1 )

 

 

 ขนมไทย 1

 

 

มี สูตรที่จะเรียน ดังต่อไปนี้...

1. ข้าวเหนียวดำมูนหน้ากระฉีก

 

ขาวเหนยวดำมนหนากระฉก

 

 

 

2. ข้าวเหนียวมูนขมิ้นหน้ากุ้ง

 

ขาวเหนยวมนขมนหนากง

 

3. ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา

 

ขาวเหนยวมนหนาสงขยา

 

4. ข้าวเหนียวมูนอัญชันหน้าปลาแห้ง

 

 ขาวเหนยวมนอญชนหนาปลาแหง

 

 

5. ข้าวเหนียวมูนใบเตยน้ำกะทิทุเรียน

 

 ขาวเหนยวมนใบเตยนำกะททเรยน

 

 

6. ขนมทองหยิบ

 

ทองหยบ

 

 

7. ขนมทองหยอด

 

ทองหยอด

 

 

8. ขนมฝอยทอง

 

 

ฝอยทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).