ขนมไทย 3 ( Thai Desserts 3 )


ขนมไทย 3 ( Thai Desserts 3 )

 

 

 

ขนมไทย 3

 

มี สูตรที่จะเรียน ดังต่อไปนี้...

1. ขนมต้มขาว

 

ขนมตมขาว

 

2. ขนมตะโก้แห้ว

 

ขนมตะโกแหว

 

3. ขนมถ้วยใบเตยน้ำกะทิ

 

ขนมถวยใบเตยหนากะท

 

4. ขนมสอดไส้

 

 ขนมสอดไส

 

 

5. ขนมเทียนไส้เค็ม

 

ขนมเทยนไสเคม

 

6. ขนมเปียกปูนใบเตย

 

ขนมเปยกปนใบเตย

 

7. ข้าวต้มผัดไส้กล้วย

 

ขาวตมผดไสกลวย

 

 

8. ขนมวุ้นกรอบ

 

วนกรอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).