ขนมอบมาตราฐาน ( GENERAL BAKING )


คอร์สขนมอบมาตราฐาน สำหรับเบเกอรี่ ครบถ้วนทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานการใช้อุปกรณ์ต่างๆ การชั่ง การตวง การอบ และคลอบคลุมทุกประเภทขนมยอดนิยมในประเทศไทย ทั้ง เค้ก คุ้กกี้ ขนมปัง ฯลฯ

This course covers 15 kinds of baking products well enjoyed in the Thai market. Lesson covers cookies, cakes, breads and steamed products. Stressing on their difference in making, 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).