เค้กเทศกาล15 ชนิด 3 ( 15 KINDS OF CAKES 3 )

 

เค้กเทศกาล 15 ชนิด 3 ประกอบไปด้วยเค้กหลากหลายแบบทั้ง 15 ชนิด และยังมีจุดเด่น และลูกเล่นต่างๆ เช่นการทำซอสชนิดต่างๆมาจัดเสริฟ์คู่กับตัวเค้ก เพื่อเพิ่มความเอร็ดอร่อย 

This course covers another 15 kinds of cakes and slices served with sauces, whipped creams, chocolate chips fruits, nuts and many more.  

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).