ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ 1 [CHINESE PASTRIES 1]

 

ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ 1 ลำดับ รูปภาพ ชื่ออาหาร 1 ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ผิวขาว 2 ต่านทาร์ต 3 ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไส้โหง้วยิ๊งไข่เค็ม 4 ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว 5 ขนมเปี๊ยะไส้หมู 6 ขนมเปี๊ยะไส้ฟักเชื่อม 7 ขนมเปี๊ยะดอกเบญจมาศ 8 ขนมเปี๊ยะกุหลาบขาว 9 ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไส้ถั่วไข่เค็ม 10 ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไส้มะพร้าว 11 หล่าเปี๊ยะ 12 ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนกวน   

 

1

1 1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

 

 

 

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).