ขนมอบยอดนิยม ( RICH & LIGHT CAKES )

 

   วิชาขนมอบยอดนิยม ประกอบไปด้วยเค้กแบบต้นตำหรับ รสชาติเยี่ยม ยอดนิยมทั้ง 10 ชนิด จุดเด่นอยู่ที่การผสมผสานอย่างลงตัวของตัวเค้ก กับผลไม้ท้องถิ่นของประเทศไทย

  This course covers 10 cakes without the use of stabilizers and with the additional of fruits found in Thailand.

 

RICHLIGHTCAKES2

RICHLIGHTCAKES3

RICHLIGHTCAKES4

RICHLIGHTCAKES5

RICHLIGHTCAKES6

RICHLIGHTCAKES7

RICHLIGHTCAKES8

RICHLIGHTCAKES9

RICHLIGHTCAKES10

RICHLIGHTCAKES11

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).