ชีสเค้กครีมสด ( COLD SET CHEESE CAKES )

 

ชีสเค้กครีมสด Cold Set Cheese Cakes ลำดับ รูปภาพ ชื่ออาหาร  1.Passionfruit Cheese Cake   2. Black Forest Cheese Cake   3. Chocolate Chip Oreo Cheese Cake  4. Marble Banana Cheese Cake   5. Honeydew Cheese Cake   6. Chocolate Pear Cheese Cake

 

TFood610

TFood611

TFood612

TFood613

TFood614

TFood615

 

 

 

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).