คุกกี้ 25 ชนิด ( 25 KINDS OF COOKIES )

 

เป็นหลักสูตรที่เจาะลึก เกี่ยวกับการทำคุ้กกี้โดยเฉพาะ มีครบถ้วน หลากหลาย ทุกรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 25 ชนิด ทั้งคุ้กกี้แบบ ม้วน, พิมพ์, บีบหรือ แช่แข็ง เข้มข้นทุกขั้นตอน พร้อมเทคนิคอีกมากมาย

This course emphasis on 5 categories of cookies like piped cookies, rolled cookies, mould cookies, drop cookies and refrigerated cookies.

 

 

 

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).