ขนมไทย 2 ( Thai Desserts 2 )


ขนมไทย 2 ( Thai Desserts 2 )

 

 

 ขนมไทย 2

 

 

มี สูตรที่จะเรียน ดังต่อไปนี้...

1. ขนมชั้น

 

ขนมชน

 

2. ขนมน้ำดอกไม้

 

ขนมนำดอกไม

 

3. ขนมบ้าบิ่น

 

ขนมบาบน

 

4. ขนมหม้อแกง

 

 ขนมหมอแกง

 

 

5. ขนมเผือกกวน

 

ขนมเผอกกวน

 

6. ขนมเม็ดขนุน

 

ขนมเมดขนน

 

7. ข้าวโสมนัส

 

ขนมโสมนส

 

 

8. ขนมลูกชุบ

 

ลกชบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

ติดต่อ สอบถาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาฃาติ

TIFTEC

1004 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

โทร : 0-2682-7644
อีเมล์ : center@yingsakfood.com

Contact Us

อีเมล์:
เรื่อง:
ข้อความ:
ธงชาติไทย มีกี่สี (ใส่เฉพาะตัวเลข)

สงวนลิขสิทธิ © 2014.  โรงเรียนสอนทำอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ อ.ยิ่งศักดิ์ (TIFTEC) - Yingsakfood.com.