• ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
  • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
  •  ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
  • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
  • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
  • ทีซีบี
  • กิตติวัฒนา
  • ลิน
  • ตั้งจิบเซ้ง
  • TFM
  • UP
  • Hale's blue boy
  • a
  • LG
  • Doctor Henn
  • PCB
  • PATRA
  • Fermipan
  • Winner's
  • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).

Copyright© 2014.  Thai & International Food Technological College. Professor Yingsak (TIFTEC) - Yingsakfood.com.