จานด่วนเบื้องต้น

 

 วิชาจานด่วนเบื้องต้น  ประกอบไปด้วยเมนูอาหารไทย จานด่วน เลิศรสกว่า 15 เมนู แบ่งออกเป็นเมนูอาหาร 15 เมนู ดังต่อไปนี้

 

Fastfood BS1

Fastfood BS2

Fastfood BS3

Fastfood BS4

Fastfood BS5

Fastfood BS6

Fastfood BS7

Fastfood BS8

Fastfood BS9

Fastfood BS10

Fastfood BS11

Fastfood BS12

Fastfood BS13

Fastfood BS14

Fastfood BS15

 

 

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).